Gmail, Postfix i protokół IPv6

Problem
Gmail odrzuca maile wysyłane z serwera. Zwraca komunikat podobny do tego poniżej:

1
2
3
4
5
6
7
8
<foo@gmail.com>: host
gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:400c:c05::1a] said: 550-5.7.1
[2001:41d0:8:7244::1      16] Our system has detected that this 550-5.7.1
message does not meet IPv6 sending guidelines regarding PTR records
550-5.7.1 and authentication. Please review 550-5.7.1
https://support.google.com/mail/?p=ipv6_authentication_error for more 550
5.7.1 information. ef4si3780125wib.78 - gsmtp (in reply to end of DATA
command)

 

Rozwiązanie
Edytujemy /etc/postfix/main.cf i dopisujemy

1
inet_protocols = ipv4

Problem występuje tylko wtedy, gdy serwer posiada adres IPv6.

Więcej można poczytać na stronie http://support.google.com/mail/answer/81126?p=ipv6_authentication_error&rd=1#authentication

Otwórz wszystkie posty w nowych oknach w phpBB3

Prosty sposób na dodanie znanego z phpBB2 by Przemo linku phpBB3 „Otwórz wszystkie posty w nowych oknach”.

Instrukcja dla szablonu subsilver2:

Edytujemy plik search_results.html i zamieniamy:

1
<td colspan="2"><span class="titles"><!-- IF SEARCH_TITLE -->{SEARCH_TITLE}<!-- ELSE -->{SEARCH_MATCHES}<!-- ENDIF --></span><br /></td>

na

1
2
3
4
5
6
7
<td align="left"><span class="titles"><!-- IF SEARCH_TITLE -->{SEARCH_TITLE}<!-- ELSE -->{SEARCH_MATCHES}<!-- ENDIF --></span><br /></td>
<td align="right"><span class="titles">
<a href="javascript:window.close();" onClick="
<!-- BEGIN searchresults -->
window.open('{searchresults.U_LAST_POST}');
<!-- END searchresults -->
"
>Otwórz wszystkie posty w nowych oknach</a></span></td>

Hurtowa zmiana metody porównywania napisów w MySQL

1
DB="nazwa_bazy_danych"; ( echo 'ALTER DATABASE `'"$DB"'` CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_general_ci;'; mysql "$DB" --password=hasło_do_roota -e "SHOW TABLES" --batch --skip-column-names | xargs -I{} echo 'ALTER TABLE `'{}'` CONVERT TO CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_general_ci;' ) | mysql "$DB" --password=hasło_do_roota

Generator Wniosków Płatniczych 3.2.7 na Windows 2000

Podczas instalacji Generator Wniosków Płatniczych pod systemem Windows 2000, pojawia się błąd „Nie znaleziono punktu wejścia procedury GetNativeSystemInfo w bibliotece KERNEL32.dll” . Nie jest możliwa kontynuacja instalacji. Co robić?

Odpowiedź: W celu rozróżnienia nowych systemów Windows w wersjach 32 oraz 64 bitowych, w instalatorze GWP 3.2, wprowadzono dodatkową funkcję. Nie jest ona obsługiwana przez jądro (kernel) systemu Windows 2000. W celu obejścia tego problemu należy wykonad następujące kroki:

 1. Pobrać i zainstalować oprogramowanie do archiwizacji plików (opisany przykład dotyczy 7zip)
 2. Odinstalować wcześniejszą wersję GWP, oraz usunąć folder „GWP”, znajdujący się w „C:\Program Files”
 3. Pobrać i zapisać pełną wersję instalatora GWP, przeznaczoną dla systemów 32bitowych
  1. Na ikonie pobranego pliku GWP (http://pokl.wup.lodz.pl/images/stories/pliki/gwp/gwp_3.2.7_install_full.zip), nacisnąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać polecenie 7zip ->wypakuj do folderu (Extract to GWP_3.2.7_Install_Full)
  2. Wybrać folder, gdzie mają znaleźć się wypakowane pliki
  3. Po wypakowaniu przejść do tego folderu i kolejno przeprowadzić instalację z pakietów zawartych w folderach podrzędnych (.NET Framework 2.0 x86 oraz CrystalReports10_2 x86)
 4. Pobrać pakiet instalacyjny przeznaczony dla Windows 2000 z adresu http://aktualizacje.generatorwnioskow.efs.gov.pl/Public/GWP_3.2.7_win2000.exe
 5. Uruchomiony plik instalacyjny, rozpakuje wersję GWP do katalogu C:\Program Files\Generator Wniosków Płatniczych dla PO KL
 6. W eksploratorze przejść do katalogu C:\Program Files\Generator Wniosków Płatniczych dla PO KL
 7. Na ikonie pliku GWOPApp (aplikacja) nacisnąć prawy przycisk myszy i z menu wybrad Wyślij Do ->Pulpit(utwórz skrót). Zostanie utworzony skrót do GWP na pulpicie.
 8. Możliwe będzie uruchomienie GWP 3.2.7

Kasowanie błędów C6000, C6400 w ksero KYOCERA KM-1635, KM-2035

Ksera KYOCERA po awarii zasilania wyświetlają błędy C6000 lub C6400 i proszą o kontakt z serwisem.

Kody błędów można samodzielnie skasować w następujący sposób:

 1. na klawiaturze numerycznej 2 razy wpisać 1087
 2. wyświetli się numer U000
 3. wpisać 163 i nacisnąć 2 razy przycisk Start.

Po tej operacji można zalogować się na kopiarkę i rozpocząć pracę.

Wszystkie numery błędów można znaleźć w KM-1635_2035_Service_Manual_ver_1.

Acer Aspire 3690 i klawiatura numeryczna USBAcer Aspire 3690 and USB numeric keypad

Po podłączeniu klawiatury numerycznej USB do Acera Aspire 3690 i wciśnięciu na niej NumLock załączana jest także klawiatura numeryczna na oryginalnej klawiaturze. Skutkuje to koniecznością każdorazowego włączania i wyłączania NumLock jeśli chce się pisać liczby lub litery.

Rozwiązaniem jest aktualizacja BIOSu. U mnie pomogła aktualizacja do wersji 3.60
http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_v3.60.zip?acerid=633643232632051506&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire%203690&OS=V10&LC=en&BC=Acer&SC=EMEA_20

Po aktualizacji aktywna jest tylko klawiatura numeryczna w podłączonej przez USB klawiaturze.

Linki z nofollow w menu Joomla 1.x

W Joomla 1.x nie możemy określić które linki w menu (mod_mainmenu) mają posiadać rel=”nofollow”.

Najprościej jest w pliku /modules/mod_mainmenu.php zmienić linijkę numer 20.

Przed zmianą:

20
$txt = '<a href="'. $mitem->link .'" target="_blank" class="'. $menuclass .'" '. $id .'>'. $mitem->name .'</a>';

Po zmianie:

20
$txt = '<a href="'. $mitem->link .'" rel="nofollow" target="_blank" class="'. $menuclass .'" '. $id .'>'. $mitem->name .'</a>';

Od tej pory wszystkie linki wychodzące będą posiadały atrybut nofollow.

Backup za pomocą lftp

Poniższy skrypt bash’owy tworzy backup plików i baz MySQL w katalogu /home/backup, następnie za pomocą lftp kopiuje spakowane pliki backupu na zdalny serwer FTP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
#!/bin/bash
set -x

DATE=`date +%Y%m%d` #dzisiejsza data

# katalog w którym lokalnie przechowujemy backup, mozemy tutaj
# takze podac jakikolwiek udzial w sieci lokalnej np. //nas/BACKUP
BACKUP_DIR=/home/BACKUP

#backupy z ilu dni poprzednich maja byc tworzone
DNI_WSTECZ=`date --date '5 day ago' +%Y%m%d`

FTP_HOST='ftp.host.com'
FTP_LOGIN='user'
FTP_PASS='password'

#kasowanie katalogu starszego niz DNI_WSTECZ
rm -rf $BACKUP_DIR/$DNI_WSTECZ
echo "Skasowano $BACKUP_DIR/$DNI_WSTECZ"
mkdir $BACKUP_DIR/$DATE

#echo "/root"
tar cfz $BACKUP_DIR/$DATE/root-$DATE.tar.gz  --exclude /proc/kcore --exclude /tmp --exclude /home --exclude /usr --exclude /var  /

#echo "/usr"
tar cfz $BACKUP_DIR/$DATE/usr-$DATE.tar.gz /usr

#echo "/var"
tar cfz $BACKUP_DIR/$DATE/var-$DATE.tar.gz /var

#echo "/home"
tar cfz $BACKUP_DIR/$DATE/home-$DATE.tar.gz --exclude virtual --exclude BACKUP /home

#backup MySQLa
/usr/bin/mysqldump --password=haslo_do_mysql --user=root --opt --all-databases > $BACKUP_DIR/$DATE/mysql-$DATE.sql

lftp -u ${FTP_LOGIN},${FTP_PASS} ${FTP_HOST} < <EOF
cd backup
mrm -r ${DNI_WSTECZ}
mirror --reverse --verbose --only-newer ${BACKUP_DIR} /backup
quit
EOF

Na końcu lini 37 nie powinno być spacji pomiędzy znakami <

Boatcamp #3 – 23 września 2008, start 19:00

boatcamp

Boatcamp to cykliczne, nieformalne i otwarte spotkania barcamp w Łodzi. Celem tych spotkań jest integracja lokalnej branży internetowej, wymiana doświadczeń, pomysłów oraz dobra zabawa.

Na Boatcampie poruszane są tematy nowych technologii, e-biznesu, open source, internetu czy marketingu. Każdy może przedstawić oraz przedyskutować swój pomysł. Każdy może również zostać prelegentem, wystarczy że ma coś ciekawego do przekazania. Spotkania mają otwarty charakter i tak na prawdę wszystko zależy od Was.

Boatcamp o okrągłym numerze “3″ odbędzie się 23′go września w klubie Bagdad Cafe. Jeśli pogoda nie zrobi nam na złość to część nieoficjalną przeniesiemy do ogródka przy grillu.

gdzie: Bagdad Cafe ul. Jaracza 45

kiedy: 23 września 2008, start 19:00

Agenda przedstawia się następująco:
1. “User Experience w praktyce” – Krzysztof Urbański ( 2ia)
2. “Skuteczne pozyskiwanie inwestora” – Zbigniew Krzewiński
( SpeedUp Group)
3. “Optymalizacja witryny – klucz do sukcesu w wyszukiwarkach” – Bartłomiej Juszczyk ( Adseo, Grupa Adweb)
4. “Startupy i finansowanie – miłość czy nienawiść?” – Krzysztof Kowalczyk ( UBIK BC)